Bookmark and Share
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LBR
LBR
 
 
 
 
 
 

Fastholdelse af medarbejdere

Sygdom og fravær er en naturlig del af at være på arbejdsmarkedet. I langt de fleste tilfælde er der heldigvis tale om kortvarige og helt udramatiske forløb uden de store konsekvenser for hverken medarbejder eller virksomhed. Men er en af dine medarbejdere sygemeldt i længere tid, skal du inden 4 uger afholde en sygefraværssamtale. Forventes sygemeldingen at trække ud over 8 uger, kan medarbejderen anmode din virksomhed om en fastholdelsesplan.

Formålet med samtalen (og en eventuel fastholdelsesplan) er at fastholde dialogen mellem dig og din medarbejder.

Jobcenter Favrskov skal senest i 8. sygeuge afholde en samtale med sygemeldte medarbejdere. I forbindelse med den samtale skal Jobcentret kontakte din virksomhed om mulighederne for arbejdsfastholdelse.

Er der tale om en mere alvorlig situation med langvarigt fravær, findes der en række støtteordninger, der kan hjælpe såvel dig som din medarbejder. Nogle af ordningerne er midlertidige, hvor formålet er at hjælpe i en overgangsperiode. Andre ordninger er mere omfattende og permanente.

 • Sygefraværssamtale inden 4 uger og fastholdelsesplan inden 8 uger
 • § 56-aftale
 • Delvis sygemelding/raskmelding
 • Virksomhedspraktik
 • Tilskud til ansættelse af personer i fleksjob
 • Skånejob – ansættelse af førtidspensionister med løntilskud
 • Arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger
 • Personlig assistance
 • Revalidering via job med løntilskud
   

Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcentret på tlf. 89 64 10 10

 
Sidst opdateret: 26-05-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør:
Side ID: 7773